Το πρώτο ελληνικό μη-επανδρωμένο αερόχημα του ΑΠΘ στην Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετείχε στην 81η Δ.Ε.Θ., στο πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων από την ίδρυσή του, με δικό του εκθεσιακό χώρο στο περίπτερο 15, όπου παρουσιάστηκε το πειραματικό πρωτότυπο του Ελληνικού Πολιτικού Μη-επανδρωμένου Αεροχήματος HCUAV RX-1. Το αερόχημα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συνεργατικού έργου, με επικεφαλής και συντονιστή τον Αν. Καθηγητή Κύρο Υάκινθο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.