Την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου επισκέφθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Δημήτρης Μάρδας επισκέφθηκε, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Θεσσαλονίκης η οποία στεγάζεται εδώ και έξι μήνες στο Διοικητήριο. Συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Θεσσαλονίκης και κατατέθηκαν προτάσεις που αφορούν στη βελτίωση του ελεγκτικού έργου σε θέματα δημοσίων δαπανών και διαχειριστικών ελέγχων με γνώμονα την ορθολογικότερη διαχείριση δημοσίων πόρων.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών άκουσε με προσοχή τις προτάσεις της Υπηρεσίας και δήλωσε ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.