Ενισχυτική διδασκαλία για οικονομικά αδύναμους μαθητές

Ενισχυτική διδασκαλία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, διοργανώνει για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο τη στήριξη των οικονομικά αδύναμων μαθητών. Σκοπός του προγράμματος είναι η διδακτική και παιδαγωγική ενίσχυση των αδύνατων μαθητών γυμνασίου και λυκείου, προκειμένου να είναι σε θέση χωρίς επιπλέον δαπάνες για φροντιστηριακά (πρωτεύοντα) μαθήματα, να αντεπεξέλθουν στις σχολικές υποχρεώσεις τους και η στήριξη στην προσπάθειά τους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αιτήσεις συμμετοχής για τους εθελοντές εκπαιδευτικούς, για όσους επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης καθώς και για τους ενδιαφερόμενους μαθητές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr, από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016. Η ενισχυτική διδασκαλία θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μετά το πέρας του πρωινού σχολικού ωραρίου στα παρακάτω διδακτήρια:
• Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης (πρώην 13ο Γυμνάσιο), Εγνατίας 132
• 14ο Λύκειο, Θ. Σοφούλη με Γ. Παπανδρέου
• 18ο Λύκειο, Παπάφη 130 Α
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2310 840295 και 2310 841962.