Εκ νέου Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΕ με την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής και Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Η Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε και πάλι Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ τον Δημήτρη Κουτσούμπα.