Ο ΕΟΦ ανακαλεί τα συμπληρώματα διατροφής Gold max blue και Horny goat weed with maca

Την ανάκληση όλων των παρτίδων του συμπληρώματος διατροφής Gold max blue αποφάσισε ο ΕΟΦ, λόγω παρουσίας της δραστικής φαρμακευτικής ουσίας Sildenafil η περιέχεται μόνο σε συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα. Το προϊόν διακινείται σαν συμπλήρωμα διατροφής. Επίσης απαγορεύτηκε η διακίνηση και διάθεση του συμπληρώματος διατροφής Horny Goat Weed 250mg with maca (εταιρείας Nature’s Bounty), επειδή περιέχουν το μη εγκεκριμένο νεοφανές τρόφιμο Epimedium sagittatum. Τo προϊόν διακινείται σαν συμπλήρωμα διατροφής και διατίθενται μέσω διαδικτύου.